Brainstormsessie: hoe en wat?

Nieuwe ideeën bedenken, hoe doe je dat? Heb jij wel eens in een situatie gezeten waarin oeverloos werd gediscussieerd, maar er geen concrete beslissing werd genomen? Of hebben jullie wel eens een poging gedaan om te brainstormen en kwamen er veel ideeën naar boven, maar werd het niet uitgevoerd? Dan kan je jezelf een aantal vragen stellen. Hier volgen de brainstormtechnieken.

Vraagstelling?

Bij het starten van een brainstorm vertrek je vanuit een duidelijke vraagstelling. De vraagstelling of thema is zo helder geformuleerd dat daar geen discussie over mogelijk is. Wanneer je de thema of de vraagstelling als vertrekpunt neemt, denk je vervolgens in mogelijkheden. Als alles mogelijk is…. Wat zou je dan met de vraagstelling kunnen doen? Als je vanuit een andere hoek kijkt, welke antwoord zou je dan geven? Als de rollen waren omgedraaid, hoe zou jij de vraagstelling dan interpreteren?

Kortom de vraag moet: tot de verbeelding spreken, belangrijk genoeg zijn om over te brainstormen, je moet er invloed op uit kunnen oefenen en je wilt het onmiddellijk oplossen. Dit laatste is belangrijk. Wanneer een vraagstelling ver in de toekomst ligt, willen weinig mensen snel tot nieuwe ideeën komen. Het resultaat laat op zich wachten.

Wat is brainstormen?

De brainstorm methode is een creatieve techniek om meer ideeën te generen. Een brainstormsessie bestaat uit twee delen. De eerste fase wordt de divergentiefase genoemd. In deze fase denk je breed en in kansen. Alles is mogelijk en niets is gek. Je bedenkt ideeën die voorheen nog niet bestonden en je noteert alle ingevingen. Belangrijk in deze fase is om het oordeel uit te stellen. Hierbij kijk je nog niet of de ingeving handig is of dat er obstakels zijn. Je gaat ervan uit dat alles mogelijk is. Je zet je oogkleppen wat wijder. Er zijn verschillende manieren om op nieuwe ideeën te komen.

Na het creatieve proces is het enorm belangrijk om knopen door te hakken. Waar eerst het oordeel werd uitgesteld, is het nu van belang om je logisch denkvermogen in te schakelen. Dit wordt de convergentiefase genoemd. Door na te gaan of ideeën financieel haalbaar zijn of uitgevoerd kunnen worden in jouw organisatie vallen er ingevingen af. Dat is niet erg! Hierdoor blijft de focus helder en wordt er concreet actie ondernomen. Er zijn verschillende methodes om knopen door te hakken.

Gezamelijk of alleen?

Een brainstormsessie kan je gebruiken, wanneer je nieuwe ideeën wilt ontwikkelen. Dit kan je zowel individueel als plenair aangaan. De voordelen van een gezamelijke brainstorm is dat je elkaar aansteekt met ideeën en ingevingen. Creatief bezig zijn doe je dan samen. Het ene idee, roept het volgende idee op. Een ander associeert door op jouw idee. Zo kunnen er meer vernieuwende ideeën ontstaan. Zo wordt het een creatieve workshop.

Uit welke mensen moet de groep uit bestaan?

Bij een gezamenlijke brainstormsessie gaat het niet om de hoeveelheid mensen of welke functie zij hebben.Wanneer je effectief wilt brainstormen:

  • Stel je zelf de groep samen.De groep hoeft niet per definitie een team te zijn of een groep die samenwerkt. Verzamel een groep mensen die samen naar het onderwerp willen kijken. Die na willen denken over nieuwe ideeën of oude ideeën willen afstoffen.
  • Zorg dat de groep gemêleerd is. Zet experts, generalisten en creatief denkende mensen in. Het is niet noodzakelijk dat er enkel experts van het onderwerp aanwezig zijn. Juist de diversiteit zorgt voor meer nieuwe ideeën. Ieder zet zijn eigen kracht in. Hierdoor verloopt het proces anders en is het eindresultaat divers.
  • Zijn de deelnemers betrokken met het onderwerp. Zij snappen het belang van dit onderwerp en voelen zich (gevoelsmatig) betrokken.
  • Zijn de deelnemers bereidwillig om mee te denken met het onderwerp. De hulpvaardigheid van de deelnemers is duidelijk aanwezig. Zij zijn toeschietelijk met het bedenken van ideeën en het doorhakken van knopen.
  • Zijn er mensen bevoegd om met de resultaten van de brainstorm acties te ondernemen. Als je mooie ideeën hebt bedacht en je komt tot een resultaat, dan is het raadzaam om daar iets mee te doen. Wanneer een deelnemer daadwerkelijk bevoegd is, is de kans op actie groter.

Kortom

  1. Bedenk een creatieve vraagstelling die voor iedereen duidelijk is.
  2. Zorg voor creatieve invloeden én hak daarna ook knopen door.
  3. Stel een diverse groep met mensen samen.

Hierdoor hebben jullie een gave ervaring met ideeën bedenken waar jullie daadwerkelijk iets mee doen! Oftewel brainstormen 2.0 een van de creatieve workshops.

Wil je meer weten over brainstormen?

Workshop brainstormsessie